top of page

פרשת ״קדושים״

הפרשה נפתחת במשפט : ״וידבר ה׳ אל משה לאמור: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם

קדושים תהיו כי קדוש אני ה׳ אלוהיכם״

התפוחים לא נופלים רחוק מהעץ. קדוש אני ה׳ אלוהיכם וגם אתם תהיו קדושים.

איך? ע״י מילוי סדרה של חקים ומצוות שהמכנה המשותף לכולם: תנו כבוד.

תנו כבוד להוריכם, לרכוש הזולת, לזקן, לגר, לאדם האחר.

״ לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה׳״

ואהבת לרעך כמוך כולם יודעים מה זה אבל מה מטרת ההמשך?

אני ה שבודק אותך?

אני ה׳ שנמצא מעליך אז תזכור את מקומך?

אני ה׳ שעוזר לך להגיע למקומות של קדושה?

ואולי זו חזרה המדגישה את משפט הפתיחה:

״קדושים תהיו כי קדוש אני ה׳ אלוהיכם״

״לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעך אני ה׳״

״לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה׳״

קודשים מקביל למצוות נתינת כבוד בין אדם לחברו


אני מבקרת עכשיו במדינה שהכבוד מהווה את בסיס התרבות שלה.

ביפן נותנים כבוד: אחד לשני, למרחב האישי, לטבע, לזמן, למילה, לרכוש .

לישראלית זו חוויה מרגשת: התייחסות בעלת ערך, נותנים לעבור, מחכים בסבלנות, מאפשרים מרחב, רואים אותי. איזה חוויה משונה, לא לחיות במלחמה, לא להוכיח, לא להלחם על המקום אין מנצח ואין מפסיד. אתה נוכח משמע אתה קיים. מתעוררת בי תחושה עמוקה של הכרת תודה להיות בסביבה שנותנת כבוד.

כדאי לנסות גם אצלנו. חיים של התחשבות, תשומת לב, חיוך והסכמה הם הדרך לקדושה.

סליחה, תודה ושבת שלום
צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commenti


bottom of page