top of page

פרשת "נשא"

הפרשה השבוע ארוכה במיוחד, עוסקת באריכות בשבט לוי המשמש ככהנים, בדינים שונים הקשורים לשמירת טוהרת המחנה והמשפחה ובקורבנות שנשיאי 12 שבטי ישראל הקריבו לה' בסיום הקמת המשכן. בתוך 176 פסוקי הפרשה מסתתרים 6 פסוקים נפלאים, הנקראים מדי יום. פסוקי הברכה המשולשת, ברכת כהנים.

"וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-בָּנָיו לֵאמֹר, כֹּה תְבָרְכוּ אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: אָמוֹר, לָהֶם. יְבָרֶכְךָ יְהוָה, וְיִשְׁמְרֶךָ יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ. יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם. וְשָׂמוּ אֶת-שְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם."

ברכה נפלאה זו, נאמרת כחלק מהתפילה היומית ובקהילות מסוימות, כמו בקהילת "ואהבת" בזכרון, נאמרת גם בערב שבת כברכת הילדים.

הכהנים מצווים לברך את בני ישראל בפסוקים אלו, אך הברכה כתובה בלשון יחיד, כברכה פרטית המיועדת לכל אחד באופן אישי. הכהנים מברכים בקולם. אך הדגש, הנאמר פעמיים, הוא שהמברך הוא ה'. לכהן אין את כוחות הברכה, אין סגולות מיוחדות ואין לו משמעות. הוא צינור העברה של הברכה מה' לאדם. חשוב לזכור את זה גם היום: הקשר עם ה' אינו נעשה דרך אדם שלישי, חכם, כריזמטי וקדוש ככל שיהיה. גם כשיש תיווך, חשוב שלא תהיה תלות או הישענות על המתווך. התפילה היא אישית והברכה היא אישית.


אז בואו נתברך, נשים אתן מוזמנות לקרוא בלשון נקבה : יְבָרֶכְךָ יְהוָה, וְיִשְׁמְרֶךָ: ברכת ה' היא ברכת השפע, ברכה להצלחה, ברכה רבה ומגוונת. תפילתי היא שאדע לזהות את הברכה שלי, ליהנות ממנה ולהביא אותה לידי ביטוי לעולם. וישמרך- מפני מה שמירה? אם יש ברכה למה צריך שמירה? אולי שמירה מפני אחרים ואולי גם שמירה מפני עצמי, שלא אדחה את ברכתי ואז תהפוך הברכה לבטלה, שלא אהפוך יהירה בגללה, מתנשאת, שוכחת מהיכן הגיעה. כמו שימימה אומרת: "השומרת נשמרת, נשמרת מהמיותר, ואז העשייה היומית כעיקר נעשית טובה, מביאה ברכה".


יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךּ: ה' יאיר פניו אלי. כשאני נמצאת, קשובה, נוכחת, אני מקבלת את אורו, מודעת לאור שאני נושאת, מודעת לאור הנמצא סביבי. מודעת לנפלאות הבריאה, לטוב התקיים בכל רגע. כשאני נושאת אור פנימי, לא עמומה מכל המיותר שמכסה, אני נושאת חן. נושאת חן בעיני עצמי, נושאת חן בעיני הסביבה, ואולי גם ניתנת לי חנינה, סליחה על כל עבירות העבר וביטול העונשים שאני מטילה על עצמי.

יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ: עפ"י דר' רות קלדרון המילה "פניו" ברבים באה להדגיש את מגוון פניו של ה': פני החסד, פני הדין, פני האהבה ופניו הכועסות. כאשר ה' ישא אלי את פניו אלי, אוכל לראות דרכו את מגוון פני. מתוך הבנה שה' בא לידי ביטוי בצורות שונות ואף סותרות, אוכל לקבל גם את הסתירות שבתוכי. וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם: שלום בין הסתירות שבתוכי, שלום בין החלקים השונים שפועלים בי, שלום עם עצמי ומכאן שלום עם הסובבים אותי ואפילו עם אויביי.

הברכה כתובה, כאמור, בשפה אינטימית ופרטית. היא מכוונת ליחיד ומזמינה כל אחד ואחת מאיתנו, להיפתח ולקבל באופן אישי "וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם" ברכה להצלחה, לאור, לחיבור ולשלום פנימי וחיצוני, ברכתו של ה', בכל יום מחדש.

שבת שלום ומבורך.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page