top of page

פרשת מצורע - מי יציל את הבית שלי?

פרשת מצורע ממשיכה את דיני הטומאה, שהתחילו בסוף פרשת שמיני עם דיני בעלי חיים טמאים לאכילה והמשיכו בפרשת תזריע עם דיני צרעת האדם. בפרשת מצורע מתואר טקס היטהרות האדם ומנגד התפשטות הצרעת מהאדם אל סביבתו: ביתו, בגדיו וכליו.

הייחוד בדיני צרעת הבית הוא שאלו דינים עתידיים שיתקיימו רק אחרי שנגיע לארץ. במסע במדבר, באוהל אין צרעת הבית. היא מתקיימת רק בישוב קבע, כשהעם מתיישב ולא עסוק בנדידה.

כפי שכבר הבנו, צרעת אינה מחלת עור. צרעת היא מצב מנטלי. זוהי מחלה שיכולה להתפשט אל מחוץ לגבולות האדם. אם לא ניזהר ולא נישמר, גם בביתנו תפשוט המחלה. לא מספיק לתקן את מה שנראה כלפי חוץ, התיקון האמיתי הוא של מה שמתרחש בתוך כתלי הבית. לא מספיק להיות נחמדים ומנומסים בחוץ, אם בתוך הבית פנימה אנחנו מקללים, שונאים, מדברים סרה איש ברעהו הצרעת תדבוק בקירות ותהרוס את הבית כולו.

הטיפול בצרעת הבית הוא בתחילה הוא נקודתי, מוציאים את האבנים המזוהמות, בבחינת תפוח רקוב אחד מזהם את כל הארגז. אך אם הנגע חוזר אין מנוס מלנתץ את הבית, את עציו, ולהעביר אותם ואת כל העפר שמתחתם אל מחוץ לעיר.

והנה אנחנו, יושבים בארצנו, בבתי קבע. ומה קורה עם הצרעת?

מי שקורא את הכתוב ברשתות החברתיות ביומיים האחרונים יכול לקבל את הרושם שהגענו לחורבן הבית. כל כך הרבה פרסומים כנגד התוצאות, כנגד המצביעים, כנגד הנבחרים. לשון הרע חזרה במלוא עוצמתה. הבית שלנו ממש בסכנה. אנחנו צריכים להיזהר שמציאת הרע, הטלת הדופי שאנו מטילים איש ברעהו, לא תהרוס לנו את הבית.

מחשבות שנאה וכעס פוגעות קודם כל בנו, מילות יאוש ודיכאון מביאות עלינו מציאות חשוכה. חוסר קבלת המציאות מחזיר אותנו שוב למצרים, למקום צר.

איך זה שרוב העם בחר בחירה שגויה? רק בגלל שאני חושב אחרת? איך זה שפנינו לאבדון? רק בגלל שאני רואה רק את הדרך שלי?

זו לא חוכמה לחבק ולאהוב כשהכל הולך בדרכי. זה לא מספיק להתלכד ולכבד כשאנחנו במצב מלחמה.

פרשת מצורע מלמדת אותי שטוהר הלשון הוא הבסיס לקיומנו בארץ הזאת, הוא המאפשר לבנות מבנה יציב, מבנה חזק, מבנה נוגד ריקבון. צריך לשמור על לשוננו וגם על מחשבותינו כדי שהבית שלנו יהיה מטוהר, כדי להרחיק ממנו ריקבון ורפש.

העבודה הזו מוטלת על כל אחת ואחד מאתנו. מי שמנקה את ביתו מידי שבוע ומי שעורך ניקיון יסודי לפסח. על כולנו לזכור שזה הבית שלנו.

בואו נשמור עליו ביחד. נקבל, נסכים, ננשום, נכיל ונבין.

שתהיה שבת טובה, שבת של מילים יפות.


2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Opmerkingen


bottom of page