top of page

פרשת בשלח

השבוע אנחנו קוראים את פרשת בשלח, פרשת האל חזור. אחרי פרשת בשלח בני ישראל משתחררים לחלוטין ממקור העבדות שלהם, מסיר הבשר שלהם, ממקור המים התמידי שלהם, ומוצאים את עצמם חופשיים ובמדבר.

יציאת בני ישראל ממצרים מלווה בניסים רבים, אבל האם זה הופך אותם שמחים ומרוצים, האם קל להם לצאת? קל כקריעת ים סוף.

בעברית משמש הביטוי "קריעת ים סוף" לתיאור פעולה קשה מאד, כמעט בלתי אפשרית. בפרשה מסופר שמשה הרים את המטה הים נבקע ובני ישראל עברו. מה כל כך קשה בזה?

עפ"י המדרש קריעת ים סוף התרחשה אחרי שבני ישראל התחילו את החצייה בתוך הים, הלכו בתוך המים. ים סוף נחצה רק אחרי שבני ישראל התגברו על הפחד, על העבדות לפחד, לפעולה מתוך הידוע ומוכר. ים סוף נחצה רק אחרי שבני ישראל הסכימו לקבל שיש עוד משהו מעבר לסוף הנראה לעין.

בכל אחת ואחד מאתנו קיים לו עבד שכזה, שנאמן לפחד יותר מאשר לחיוּת. וכל אחת ואחד מאתנו מגיע לרגע בו צריך לעשות את מה שלא עשה אף פעם, להפנות את הגב להרגל הנוח, לצעוד קדימה כנגד כל מה שידוע. היכולת הזו להתגבר על הפחד זוהי קריעת ים סוף.

השבוע אני חושבת על פחד וזוגיות. כשבתוך הזוגיות קיים הפחד, זו כבר לא זוגיות, זו כבר שלישיה. לפחד יש נוכחות ממשית ופעילה בתוך מערכת היחסים. כשאני מפחדת להיפגע, כשאני מפחדת שלא יהיה לי, כשאני מפחדת להיעלם בתוך הזוגיות, כשאני מפחדת לזוז בתוכה, אני מצמצמת את עצמי וגם את מערכת היחסים הזוגית. הזוגיות הזו לא תצמיח אותי, לא תאפשר התפתחות, תהפוך בסופו של דבר למקום לא מחייה, לא מהנה, מרחיק ולא מקרב.

כל זה כשאני משתכנעת מהפחד.

אבל אם אראה בפחד משהו אחר? אם אראה בו נורית אזהרה מהבהבת? אם אדע לזהות את הפחד כמאותת לי את זמן שחרור?

כשאני מזהה שאני מפחדת להיפגע, אולי זה הזמן להשתחרר מהפגיעות, מתוך הידיעה שקיומי אינו תלוי בזולת?

כשאני מזהה שאני מפחדת שלא יהיה לי, אולי זה הזמן להשתחרר מתודעת החסר, להתחבר לראיית השפע בעולמו של הקב"ה?

כשאני מפחדת להיעלם בזוגיות אולי זה הזמן להשתחרר מהאחיזה בקיים, להתחבר למקומות מופלאים שאני לא מכירה?

כשאני מפחדת לשנות אולי זה הזמן להשתחרר מהנוקשות ולרקוד את הריקוד של החיים?

סיפור קריעת ים סוף הוא סיפור המעבר מתקופת המיצר של מצרים לתקופת המרחב של המדבר. אי אפשר לעשות את המעבר הזה בלי "קפיצת האמונה", עם הפחד, למרות הפחד, דרך הפחד.

כשאחצה את ים הסוף הפרטי שלי יתרחש הנס, תתגלה דרך חדשה. אז אוכל לומר שירה בתוך האהבה שלי, בתוך הזוגיות שלי, במקום שלי.

שתהיה שבת טובה ובטוחה


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page