top of page

ספירת העומר שלי

עודכן: 3 ביולי 2021

12/04 היום הוא השבוע השני לספירת העומר, שבוע הגבורה.

ספירת הגבורה מתאפיינת בתחושת צדק גבוהה, בקורתיות, יראה, שליטה עצמית והצבת גבולות.

היום, היום השמיני הוא יום חסד שבגבורה.

חסד וגבורה, שפע וגבולות, דבר והיפוכו.

היום אני לומדת איך לעמוד על שלי, להיות מכוונת לאמת ולצדק ולהגדיר את גבולותיי מתוך אהבה, נתינה ושפע.

שפע של אהבה לעצמי, שפע של נתינה למקומי, שפע של קבלה עצמית.

כך אוכל לדייק ולחייך, להישאר ולקבל, להיות ברורה וגם נחמדה.


13/04 היום, יום תשיעי לספירה הוא גבורה שבגבורה

היום הוא היום שבו אני מוזמנת להשתמש ביכולת הגבורה שבי: היכולת המגבילה, המבקרת, הצודקת כדי לבדוק את הגבורה עצמה-

להגביל את הביקורת, להציב גבול לשליטה, להעמיד מידה לתחושת הצדק,

היום אני מוזמנת לשים גבול למגבלות-

ומה יבוא במקומן?

יש לי יום שלם לגלות


14/04 היום יום עשירי לספירה הוא יום תפארת שבגבורה

תפארת מאזנת בין מידת החסד ומידת הגבורה, תפארת היא מידת הרחמים.

כשתפארת פוגשת את הגבורה שבי היא עוזרת למתן את ההגבלה והצמצום, היא מאפשרת גמישות, מאפשרת רכות, מאפשרת נתינה במידתה, מאפשרת התרחבות הגבולות.

היום אני מוזמנת להכניס את מידת הרחמים אל תוך הגבולות שלי, להכניס חמלה לתוך הביקורת, להרחיב את הגבולות המצומצמים, לפרוש את ענפי הנתינה עוד קצת.

היום אני מוזמנת להיות ברורה וגם מאפשרת.


15/04 היום יום אחד עשר לספירה, הוא נצח שבגבורה

ספירת נצח מגלמת בתוכה את הנצחון והנצחיות. היא עוזרת להציב מטרות רחוקות ולהשיג אותן באופן עקבי, תוך התגברות על מכשולים, לא מתוך פזיזות, מהירות ויהירות.

כשנצח פוגשת גבורה היא מאפשרת למידות הגבורה (הצמצום, ההגבלה, השליטה) לעזור בהגעה למטרה.

היום אני מוזמנת לבדוק את עצמי, כיצד אני יכולה להשתמש בביקורת, בהצבת הגבולות וביכולת השליטה שבי בצורה יעילה עקבית ומקדמת כדי לעזור לי להתגבר על המכשולים בדרכי אל יעודי.

היום אפגוש את התכונות האלה שבי בצד היעיל והבונה שבהם. היום הביקורת תהיה בקורת בונה, הצמצום יהיה צמצום מכוון המונע התפזרות, והשליטה תוביל אותי בדרך הנכונה.


16/04 היום יום הזכרון לשואה ולגבורה, הוא היום השניים עשר לספירה,

הוד שבגבורה

ספירת הוד מזכירה לנו להודות על היש הקיים, לגלות צניעות וענווה מתוך הכרת מקומנו בעולם, מתוך הכרת גדלותו של היקום שלנו.

כשספירת הוד מצטרפת לספירת גבורה היא מכוונת את מידות הגבורה (שיפוטיות, ביקורת, הוכחה, מידת הדין) להיות צנועות, מכוונות להבנה שתפיסת עולמו והבנתו של האדם שווים לאלה של הזולת, שאין מקום להתנשאות ויוהרה.

הוד שבגבורה מזכירה לנו שמעשי גבורה אמיתיים הם אלה שנעשים בצנעה, לשם שמיים ולא למען כבוד וגאווה.

ביום הזכרון לשואה ולגבורה, הוד שבגבורה מזכיר לי את מעשי הגבורה שנעשו בזמן השואה

ע"י יהודים וע"י נוצרים. מעשה גבורה כזה הוא החבאת יהודי הולנד ע"י ההולנדים המתנגדים לנאצים.

אצל משפחה כזו, משפחת דרנט, מצאה משפחתו של אבי מסתור במשך שלוש שנים.

משפחת דרנט (הורים ושתי בנות) החביאו 13 יהודים בחדר אחד, בסודיות גמורה, כנגד קול ההגיון, והעמידה את חייהם בסכנה יומיומית במשך שלוש שנים.

הזוג דרנט הם חסידי אומות עולם.

משפחת דה-לוי ניצלה בזכותם. המשפחה השתקמה וענף אחד שלה החי בארץ מונה היום יותר מ-100 בני משפחה.

היום אני עומדת בהרכנת ראש ובהכנעה מלאה מול הגיבורים האלה, מודה מכל ליבי ובמשך כל חיי להולנדים הגיבורים שהצילו ולבני המשפחה שלי שנלחמו על חייהם- חיינו.


17/04 היום יום שלושה עשר לספירה, הוא יסוד שבגבורה.

ספירת יסוד מייצגת את המעבר מהרעיון למעשה. היא מקבלת לתוכה את השפע מכל שאר הספירות ומעבירה אותו בקשר ישיר לספירת מלכות, ספירת המציאות. ספירת יסוד אחראית על יצירת החיים.

כאשר יסוד מצטרפת לגבורה היא מאפשרת לגבורה להוסיף נתינה, שמחה ואהבה לחיים.

היא מאפשרת להפוך את השליטה לשליטה על הכעס:שמחה, את ההגבלה להגבלת הדרישה: קבלה, את הדחייה לדחיית הגאווה: פתיחות.

בעזרת ספירת יסוד, הגבורה מחברת בין האנשים לעשיה משותפת וטובה על בסיס איתן וחזק.

"היום נעשה משהו בלתי נשכח/ שישאיר זכרון של שמחה מבורך

היום אשלח יד ללטף את ראשך/ היום אגרום לך סוף סוף לחייך"


18/04 שבת, ארבעה עשר יום שהם שני שבועות לעומר. מלכות שבגבורה. בשבת מסתיימת לה ספירת גבורה, היא מסתיימת ביום שמכיל את כל הימים, בספירה שמכילה את כל הספירות, ספירת מלכות. ספירת מלכות היא כלי לקליטת הניתן מכל הספירות כולן והעברתו לעולם הגשמי: למחשבה, לדיבור ולמעשה. אין לה משלה דבר, כמו שבת- בה לא נברא דבר. מלכות מייצגת את מידת הענווה, הצניעות וההקשבה. כשהיא פוגשת את ספירת גבורה היא מאפשרת לי להיות פעילה ונוכחת בעולם כמלכה עוצמתית וקשובה. קשובה לאחרים, פועלת למען הזולת, דורשת את טובת האחר. מלכות שבגבורה היא פעולה מדויקת, המחוברת לעליונים ולתחתונים, לקול שמגיע מלמעלה ולקול שמגיע מלמטה. חיבור מושלם בין שמים וארץ. מזמינה אותי לעשיה במידה, למנוחה במידה, להיות בת מלך.

ידיד נפש, אב הרחמן משוך עבדך אל רצונך.

19/04 היום מתחיל השבוע השלישי לספירת העומר הוא שבוע תפארת.

ספירת תפארת מאחדת ומאזנת את האהבה השופעת של חסד ואת המשמעת המצמצמת של גבורה.

ספירת תפארת היא ספירת החמלה והרחמים המאחדת את כל הספירות בהרמוניה.

היום החמישה עשר לעומר הוא יום החסד שבתפארת.

היום מזמין אותי להרחיב את מידת האהבה שלי, לחמול על השני מתוך הזדהות ואכפתיות, להעניק לזולת מתוך מידת השפע העומדת לרשותי ומתוך מאור פנים.

היום אני מוזמנת לגלות את הנתינה החומלת והמבינה.


20/04 היום הששה עשר לעומר, ראש חודש אייר, הוא יום

גבורה שבתפארת.

היום מצטרפת הגבורה לספירת תפארת המפארת, תפארת ההרמונית המלמדת אותנו את מידת הרחמים.

ספירת גבורה מאפשרת לי להיות במידתי, להפעיל שיקול דעת במידת החמלה שלי, להישאר על מקומי ללא הפרזה בנתינה לאחר וללא החסרה מעצמי.

החיבור של ספירת גבורה לתפארת מאפשר לי להתחיל את החודש החדש כשאני משתמשת בכל יכולותיי בצורה מידתית, פועלת במידת הרחמים הראויה וניצבת איתנה וגמישה בפני הפונים אלי.


21/04 היום השבעה עשר לעומר, תפארת שבתפארת.

היום אנחנו ביום שכולו הרמוניה, יופי פנימי המשתקף ביופי חיצוני, יום ללא מלחמות: לא חיצוניות ולא פנימיות.

היום אני מוזמנת לחמול על עצמי ולקבל את עצמי באופן מלא וכך גם את הזולת.

היום אין צורך באישור חיצוני, אין ספק בזכותי להיות,

היום, לפחות, אני שמחה שאני מי שאני.


22/04 היום השמונה עשר (ח"י) לעומר, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל,

נצח שבתפארת.

ספירת נצח שמלווה אותנו היום היא הספירה שמחוברת לכוח וליכולת התגברות על מכשולים. היא הספירה שעוזרת לנו לנצח את הספקות, את הקשיים, את חוסר הבטחון והפחד.

כשספירת נצח מצטרפת לספירת תפארת היא מובילה אותנו להצלחה בעשיה חיובית, הצלחה בקבלה הדדית, הצלחה בחיבור הרמוני עם הסביבה.

ביום הזכרון הזה, נצח שבתפארת עוזרת לנו לזכור את הכוח שבחיים, את המטרה לשמה הגענו לכאן, את היכולת שלנו להמשיך ולבנות את המדינה שלנו.

היום אנחנו זוכרים, שביחד אנחנו יכולים.


23/04 היום התשעה עשר לעומר - היום התשעה עשר לעומר

יום העצמאות- הוד שבתפארת.

ספירת הוד שמצטרפת היום לספירת תפארת, מלמדת אותנו את מידת הענווה, הצניעות וההודיה על מה שיש. על האפשרות לאהוב, לתת, לעזור, לגלות רחמים.

ביום העצמאות של מדינת ישראל אנחנו מוזמנים יותר מתמיד לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך". מוזמנים לגלות את מידת הכבוד והרחמים כלפי הזולת בדיוק כפי שאנחנו מגלים כלפי עצמנו.

ביום העצמאות הזה אני מודה על קיומה של המדינה שלי, שמחה בקיומם של יותר משמונה מליון אזרחיה ומתפללת לשלום פנימי וחיצוני.


24/04 היום עשרים יום לעומר, יסוד שבתפארת.

ספירת יסוד מקשרת את המגיע מכל הספירות אל ספירת מלכות המקבלת. היא מלמדת אותנו על חיבור טוב ומאוזן המכיל את כל מה שקשר טוב צריך: אהבה, גבול, רחמים, התמדה וענווה.

על מנת שמלכות תוכל לקבל את כל מה שיסוד מעבירה אליה צריך להיות בינהם חיבור טוב, קשר אמיתי והתקשרות אמיצה.

היום אני מוזמנת לשים לב לקשרים שבחיי. לרצון, להתמדה, לרגש שאני נותנת כדי ליצור קשר חזק יציב ומתמשך.

היום אני מוזמנת להפוך את הקשרים שבחיי לתפארת: קשרים מאוזנים עם נתינה וקבלה של שמחה ואהבה.


25/04 היום יום שבת עשרים ואחד יום לעומר

מלכות שבתפארת. ספירת תפארת המחברת הפכים (חסד וגבורה), המשפיעה רחמים ומחוברת לאמת, פוגשת היום את ספירת מלכות. מלכות, אין לה מעצמה מאום והיא מהווה כלי קיבול לכל השפע המגיע אליה.

מתוך כך היום אני מוזמנת להיות בעצמי כלי קיבול: לבטל בתוכי חסימות, התנגדויות ומאבקים, ולפנות מקום לאהבה, למידת הרחמים והכבוד, ולתפארת הבריאה כולה.

"ה' אחד ושמו אחד

לשם לתפארת ולתהילה.

לכה דודי לקראת כלה

פני שבת נקבלה"


26/04 שבוע רביעי לעומר- ספירת נצח

ספירת נצח מביאה איתה את האמת המנצחת, האמת הניצחית, הדבר שקיים בעולם ובנו ונותן לנו בטחון וכוח להמשיך הלאה, להתקדם לקראת מטרות נשגבות, תוך נחישות והתגברות על הקשיים שבדרך.

היום יום ראשון, עשרים ושניים יום לעומר- חסד שבנצח.

היום ספירת השפע והאהבה מצטרפת לספירת הבטחון והנחישות, והתוצאה:

היום אני מוזמנת לבדוק כמה אהבה יש בדרך שלי? האם אני מתקדמת מתוך צורך אוטומטי או שיש בדרכי אהבה והנאה ושמחה?

האם בדרך אני נוהגת בנועם, ברכות ובנתינה או שדרכי היא דרך של נוקשות וכוחניות?

היום, כשהשבוע מתחיל אני בוחרת להתחזק מהחסדים שבחיי וזוכרת, יש לי אהבה והיא תנצח.


27/04 היום עשרים ושלושה יום בעומר- גבורה שבנצח.

היום, ביום השני לשבוע נצח, שעיקרו התמדה, קביעות, עמידה בנסיון והתקדמות אל עבר היעדים שהנצחנו, מצטרפת ספירת גבורה. הספירה המארגנת, המווסתת, הבוחנת, השולטת.

היום אני מוזמנת לצאת אל הדרך בצורה שקולה, בוחנת. לשקול את מילותיי, לשקול את מעשיי, לווסת את פעולותיי לעבר מקום יעיל, טוב ומקדם ולא להיסחף למקום מזיק ומחליש.


28/04 היום העשרים וארבעה לעומר- תפארת שבנצח

היום מצטרפת לדרך אל עבר המטרה ספירת תפארת, ספירת הרחמים והחמלה.

היום, כשאני יוצאת לדרך, רוצה להגיע ליעדיי ולהשיג מטרותי, אני מוזמנת לשים לב גם למקומו של השני, להיות סבלנית כלפיו, לכבד אותו כמו שאני רוצה שיכבד אותי, היום אני מוזמנת לשים לב לסובבים אותי ולראות בהם שותפים לדרך ולא מכשול.

היום אני זוכרת שנתינה לשני היא גם נתינה לעצמי ושיחד הרבה יותר קל לנצח.


29/04 היום העשרים וחמישה לעומר- נצח שבנצח.

היום מידת ההתמדה, הקביעות והנחישות שלנו כפולה ומכופלת.

היום יש לי הזדמנות לבנות בתוכי מידה מנצחת, מידה של רצון: רצון להתקדמות, רצון להתמדה, רצון להצלחה.

מכיוון שאין דבר העומד בפני הרצון, אני מוזמנת היום לבדוק את הרצון שלי, לכוון אותו לעשיה טובה, לחיבור למהותי, לטוב לקיומי.


30/04 היום העשרים ושישה לעומר- הוד שבנצח

ספירת הוד וספירת נצח משולות לרגל שמאל ורגל ימין, הרגליים הנושאות אותי בדרכי אל עבר מטרותיי, לקראת הצלחותיי.

כדי להגיע צריך את שתיהן: את נצח המתמידה והמחזקת ואת הוד הענווה והצנועה.

השילוב של הוד עם נצח מזכיר לי שהשגיי, הצלחותיי, חוכמתי ויכולותיי הן מתנות שקיבלתי. לא בכוחי ועוצם ידי הגעתי אלא בזכות חסדים גדולים שנעשו עימי, המסייעים לי להגיע ליעודי.

היום אני מוזמנת להכיר תודה על החסדים שקיבלתי, על ההישגים שהשגתי ולזכור שלא הכל בידיי, לא הכל בשליטתי.

היום אני ממשיכה קדימה מתוך מחויבות פנימית והכנעה חיצונית.


01/05 היום יום שישי, העשרים ושבעה לעומר- יסוד שבנצח

אל ספירת נצח- ספירת הקביעות, ההתמדה והיציבות מצטרפת היום ספירת יסוד. ספירת ההתקשרות, חיבור אמיתי בין עולם הרוח לעולם העשייה.

ספירת יסוד מביאה איתה את היכולת לקשר טוב ואמיתי בין בני אדם, קשר שמהווה את היסוד להצלחה, הן בעולם האישי והן בעולם המקצועי.

רק על בסיס קשר טוב ואמיתי, קשר ממושך וקבוע ניתן לבנות אמון, מחוייבות, וחיבור מוצלח שיאפשר קבלה ונתינה הדדית.

היום אני מוזמנת להתבונן על הדרך אל המטרות שלי (האישיות, המקצועית, החברתיות): מה מידת ההתקשרות שלי לאנשים שאיתי, שלצידי, שקשורים אלי ולמטרותיי? האם אני מחוייבת אליהם? האם אני משקיעה בקשרים שלי איתם באמת? הם אני מבינה את חשיבותם בחיי?

היום אני מוזמנת לחזק את הקשרים האלה כדי להתקדם אל הנצחון.


02/05 היום עשרים ושמונה יום לעומר, שבת

מלכות שבנצח.

הגענו ליום האחרון בשבוע של ספירת נצח, היום בו מצטרפת ספירת מלכות: הספירה הכוללת הכל ומביאה הכל לידי ביטוי.

ביום שבת זה אני מוזמנת להינות מפירות עבודתי של השבוע שחלף, להשתמש בכל הכישורים שספירת נצח גילתה שיש לי, להגיע כמנצחת אל המנוחה.

"למנצח שיר מזמור, הריעו לה' כל הארץ"


03/05 היום העשרים ותשעה לעומר, אנו מתחילים את שבוע ספירת הוד.

ספירת הוד היא ספירת ההודיה על היש, הודאה על יופיו של העולם, ספירת הענווה, הצניעות וההשתקפות.

בשבוע של ספירת הוד אני מוזמנת לראות את כל היופי, העוצמה והרושם שיש בעולם מסביבי, אני מוזמנת גם לראות את ההוד שבי ולהקרינו החוצה: בשמחה, בחיוך, בסבר פנים לאחרים. אני מוזמנת להיזכר שכל היופי הזה מקורו לא בי ובמעשיי, יש משהו/ מישהו גבוה יותר שנתן נותן ויתן.

יום ראשון הוא החסד שבהוד.

היום בו אני מוזמנת לגלות את האהבה שבעולמי, את השפע שבו, ולגלות בתוכי אהבה של צניעות, שמחה מתוך ענווה. כמה טוב לחיות בעולם הזה! כמה טוב להיות יכולה להיות!


04/05 היום שלושים יום לעומר- גבורה שבהוד.

היום ספירת הגבורה המנתחת, המגבילה, השופטת, מצטרפת לספירת הוד, המודה, הצנועה, המקבלת.

אחרי שאתמול הודיתי על חסדיי היום הוא הזמן להודות על חולשותיי. לראות את כשלונותיי, את המקומות בהם אני חלשה. לא מתוך ביקורת אלא מתוך יושר לב.

היום אני מוזמנת להתגבר על יצר הגאווה והרצון למושלמות ולהיות אמיתית. לא שיפוטית ולא בכיינית. אמיתית.


05/05 היום שלושים ואחת יום לעומר- תפארת שבהוד.

השבוע אנחנו בספירת הוד: בודקים את מידת הענווה וההכנעה שבנו, את מידת ההודיה, את המקום שאנו לוקחים בעולם.

היום מצטרפת ספירת תפארת, הספירה שמביאה להרמוניה, לאיזון.

היום אני מוזמנת לבדוק את מידת הענווה שלי: האם היא מופרזת? האם אני מבטלת את עצמי בפני אחרים? האם היא בהחסרה? האם אני חושבת שהצדק תמיד ראיתי? האם אני כל כך בהודייה ובהכנעה עד שמגיעה לחוסר אונים?

כשאני נמצאת במידת הודיה וענווה מאוזנות, אני נמצאת בדיוק במקומי. חיה עם עצמי בשלום, חיה עם האחרים בשלום, פועלת בעולם מתוך רצון מדויק לקירבה ולנתינה.


06/05 היום שלושים ושניים יום לעומר-ל"ב בעומר

נצח שבהוד.

היום אנחנו מתחברים ללב, הלב המרגיש, הרגיש, המתרגש. הלב שנפעם מהוד העולם, הלב שמתמלא מטובו של העולם ושגם, לפעמים, נבהל מעוצמתו של העולם.

היום מצטרפת אלינו ספירת נצח, לחזק את הלב.

להזכיר לנו שלב ענוו אינו לב מפחד, לב צנוע אינו לב סגור והכרה בגדולתו של היקום והעומד בראשו אינה מונעת ממני לקום ולהתהלך בארץ, לעשות את מעשיי למלא את יעודי.

היום אני מוזמנת להתחבר לטוב הלב שלי, לכוחו, ליכולתו ולצאת לדרך בשמחה, בענווה ובבטחון.


07/05 היום שלושים ושלושה ל"ג בעומר- הוד שבהוד

היום הוא היום בו אנו פוגשים את ההכנעה שבהכנעה, את התודה שבתודה, את המקום הנקי והמקבל והמודה בכל עוצמתו.

היום אני מוזמנת להשתחרר מכל המעיק על הנפש, להיות בביטול מוחלט של הדעות, ההתעקשויות, הגאוות. היום יש לי הזדמנות לראות מה קורה כשאני ענווה לשם הענווה.

אולי ידלק ניצוץ חדש? אולי תצוץ להבה מאירה ומחממת שלא הכרתי? אולי יגיע אור שנחבא מעיני עד היום?


08/05 היום השלושים וארבעה בעומר- יסוד שבהוד

ספירת יסוד, המחברת, המקשרת, המעבירה מכל הספירות עוזרת לנו היום לעשות חיבורים מלאי הוד.

היום, יום שישי, היום אני מוזמנת לייסד את היום שלי על הודיה. ליצוק לתוך הקשרים שלי את מידת התודה והענווה. אני מוזמנת להיזכר כמה גדלתי בזכות האנשים הסובבים אותי, כמה הם השפיעו עלי מטובם, להחזיר להם טוב מתוך הודיה אמיתית.


09/05 בשבת נספור שלושים וחמישה יום, חמישה שבועות לעומר מלכות שבהוד. ביום האחרון לספירת הוד מצטרפת ספירת מלכות, הספירה המקבלת את טובן של כל הספירות ומעבירה אותן אל העולם הממשי. ביום זה אני מוזמנת לקבל ולהודות על טובו של העולם, על מלכותו של הבורא, על מקומי המושלם בעולמו, על הטוב השוכן בתוכי. זהו היום שבו אפשר להשתחרר מכל מיני "מלכויות" (השפעות) חיצונות ולהקשיב למלכות הפנימית, המשקפת את המלכות החיצונית הנשגבת. ביום שבת זה יש לי הזדמנות לחוות מלכות של תודה וענווה.

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"


10/05 שבוע שישי לעומר- ספירת יסוד

אנחנו הולכים ומתקדמים בספירה, הולכים ומתקרבים אל חג מתן תורה, הולכים ומתכנסים אל הספירה האחרונה, ספירת מלכות.

השבוע אנחנו נמצאים בצל קורתה של ספירת יסוד, הספירה המלכדת את כל הספירות הקודמות ומעבירה אותם בצינור ישיר אל ספירת מלכות.

ספירת יסוד היא ספירת ההתקשרות והחיבור. חיבור בין שמים לארץ, בין רעיון למעשה, בין עולם הרוח לעולם הגשמי.

השבוע יש לנו הזדמנות לראות כיצד אנחנו מיישמים את מה שאנחנו יודעים, עושים את מה שאנחנו רוצים, פועלים לפי מה שאנחנו מבינים.

היום השלושים ושישה לעומר- חסד שביסוד.

היום אני מוזמנת להסתכל על החלקים השונים שבתוכי, על האנשים השונים מסביבי ולראות: כמה הם שונים, כמה הם דומים? היום אני מוזמנת לראות את החסד שבמורבכות, את השפע שבשונות, את האהבה המתקבלת ע"י קבלת הנפרדות. היום אני מתקשרת לחלקים השונים שבתוכי, לאחרים שמסביבי, דרך הכרת הטוב שבהם.


11/05 היום שלושים ושבעה יום לעומר- גבורה שביסוד

ספירת גבורה, העוזרת לי בביקורת עצמית ובשמירה על גבולותיי מצטרפת היום לספירת יסוד, הספירה המחברת, המקשרת והיוצרת חיים.

השילוב של השתיים בא לעזור לי להתבונן בקשרים שבחיי: כמה אהבה יש בהם? האם הם מושתתים על רצון או על חובה? האם אני יוצרת תלות בשם האהבה? האם אני מעמידה את בן זוגי, ילדיי, חבריי וחברותיי במבחנים בשם האהבה?

היום אני מוזמנת להשתית את מערכות היחסים שבחיי על אהבה הדדית, על רצון הדדי ועל חופש הדדי.


12/05 היום השלושים ושמונה לעומר- תפארת שביסוד

היום ספירת תפארת מצטרפת לספירת יסוד, ספירת ההתקשרות וההתחברות.

היום יש לי הזדמנות לבנות קשרים לתפארת. קשרים של חמלה, של אהבה שאינה תלויה בדבר, של נתינה במידתה.

קשר של תפארת נבנה כאשר אני בקשר טוב עם עצמי ומתוך כך מתחברת אל הטוב של השני.

היום אני יכולה לבדוק: האם כשיש לי קושי אני יכולה לפנות לחבריי, ליקיריי?

האם כשחבר פונה אלי אני נענית? האם אני נעלמת בתוך הקשר? האם אני נשארת מרוחקת?

ספירת תפארת עוזרת לי לבנות קשרים מאחדים, מאוזנים, משפיעים ומקבלים.


13/05 היום שלושים ותשעה לעומר- נצח שביסוד

נצח שביסוד מזכיר לנו את חשיבות בניית קשרים טובים ונצחיים, קשרים שמנצחים את הזמן, את המכשולים והמגבלות. קשרים שנשארים למרות הכל.

היום אני מוזמנת לשים לב לקשרים שבחיי, כמה הם מבוססים? על מה הם מבוססים? האם על צרכים ורצונות חולפים? האם על אינטרס משותף? תשוקה חולפת? האם יש בחיי קשרים ארוכי טווח? האם הם מבוססים על אהבה? על סבלנות? על קבלה?

היום אזכור שקשר אמיתי הוא קשר שמנצח את הכל.


14/05 היום ארבעים יום לעומר- הוד שביסוד

היום אנחנו בסימן התחברות וקשר מתוך ענווה והודיה.

גאווה וראיית צרכיי ויכולותיי בלבד מפרידה ביני ובין הזולת, התקשרות לאחר רק דרך צרכיי היא בעצם התקשרות עם עצמי בלבד.

קשר בריא ואמיתי נוצר מתוך מקום של ענווה והודיה, כאשר אני מעריכה את את השני כפי שהוא, רואה אותו במלוא הודו ומודה על קיומו בעולמי.

היום אני מוזמנת לפנות אל הסובבים אותי מתוך הערכה ושמחה, לקבל את כולם כשוווים וטובים בדיוק כמוני.


15/05 היום ארבעים ואחד יום לעומר- יסוד שביסוד.

היום אנחנו נוגעים ביסודם של הדברים, בבסיס לכל, במקום שהכל מתחיל. ספירת יסוד היא הספירה המחברת בין אנשים, היא הספירה היוצרת חיים.

מידת יסוד שביסוד היא המידה המאפשרת קשר אמיתי, רוחני ונפשי. קשר הנובע מידיעת השני. לא רק להכיר, לפגוש, לראות. ידיעה אמיתית והכרה ברגשותיו, כאביו, כוחותיו ורצונותיו. קשר שכזה הוא קשר שמביא חיים, שמעורר אנרגיה, שמאפשר התפתחות.

היום אני מוזמנת לבדוק את הקשרים שלי. אילו קשרים נותנים לי חיים? אילו קשרים מייבשים אותי? אילו קשרים מהווים יסוד ובסיס לחיי? אילו קשרים כבר מיותרים עבורי?


16/05 לפני שבת...

בשבת אנחנו סופרים 42 ימים, שהם שישה שבועות לעומר.

מלכות שביסוד.

מלכות שביסוד היא חיבור בין הזכרי (ספירת יסוד) לנקבי (ספירת מלכות).

חיבור בין איש ואשה, חיבור שניים לאחד.

בשבת זו אני מוזמנת לתת את הדגש לקשר בחיי שהוא חיבור מקודש, קשר הבנוי על שיתוף, על כבוד, על קבלה ונתינה, קשר המושתת על אהבה ושמחה. קשר של לב אל לב, קשר לחיים.

"ישיש עלייך אלוהייך כמשוש חתן על כלה".


17/05 ארבעים ושלושה ימים לעומר.

היום אנחנו מתחילים את השבוע השישי והאחרון לספירת העומר, שבוע המלכות.

בשבוע זה יש לנו ההזדמנות להטמיע את כל המידות עליהן התייחסנו בששת השבועות האחרונים, לאסוף את כל ההבנות שקיבלנו וליישמן.

זהו שבוע של עשיה, של תוצאה, של הפעולה שלנו בעולמנו כמלכות וכמלכים.

היום יום ראשון- חסד שבמלכות

היום אני מוזמנת לפעול בעולמי בדרכי נועם ושלום, להשפיע טוב על סובבי מתוך הכרה בחסדיי, מתוך הידיעה שלשפע אין סוף. היום אני מוזמנת למלוך כמו גדולה, מלכות של אהבה.


18/05 ארבעים וארבעה ימים לעומר - גבורה שבמלכות.

השבוע אנחנו בשלב העשיה, ההוצאה לפועל. השבוע אנחנו מולכים על חיינו מתוך הכרת כוחותינו ומידותינו. והיום מצטרפת ספירת גבורה: המגבילה, הממקדת, המבקרת.

"אין מלך בלי עם".... כמלכים כוחנו מגיע מאהבת הסובבים אותנו, מעשיית הטוב עבורם ועבורנו, מהקשבה ונתינה וענווה אך גם מתוך עוצמה והחלטיות ונכונות.

היום אני מוזמנת למלוך על חיי בגבורה, לזכור שיש לי אחריות בעולם הזה, שיש לי תפקיד ומטרה. היום אני מוזמנת להנהיג את חיי בסמכותיות הנובעת מידיעת מקומי ותפקידי.


19/05 היום ארבעים וחמישה יום לעומר- תפארת שבמלכות

ספירת תפארת, הספירה המחברת, המאזנת, ההרמונית, מצטרפת היום לעזור לנו במלאכת יומינו.

הנהגה טובה ויעילה היא הנהגה מאוזנת. כשאין החסרה ואין הפרזה, אף אחד לא מרגיש מקופח.

היום אני מוזמנת לנהל את יומי מתוך איזון, איזון בין המידות השונות: נתינת של חסד והעמדת גבולות, התקדמות מתוך בדיקה, הכרה בכוחותי עם ענווה,

איזון בין הנפש, הגוף והנשמה, איזון ביני לבין זולתי.

מקום מאוזן יאפשר שמחה, הצלחה ודיוק.


20/05 היום ארבעים שישה יום לעומר-נצח שבמלכות.

אנחנו כבר ממש קרובים לסוף הספירה, לחג מתן תורה. והיום אנחנו צועדים עם ספירת נצח, ספירת ההתקדמות וההתגברות, הספירה שמנצחת ועוזרת לנו להנציח את נוכחותינו בעולם.

היום אני מוזמנת להביט על חיי ולבדוק, מה המטרה שלי? לאן פני? מה החלום שלי? מהי התשוקה שמניעה אותי? מה אני באמת רוצה? מתוך ראייה ארוכת טווח אוכל לנווט את חיי ולבחור, מה נכון לי לעשות היום שיקדם אותי לקראת המחר.


21/05 היום ארבעים ושבעה יום לעומר- הוד שבמלכות

בעוד יומיים תסתיים לה ספירת העומר ונגיע בשעה טובה לחג מתן תורה, חג ההתקרבות הגדולה.

ככל שאנחנו מתקרבים ליום זה, הולכות המידות ומתדייקות בתוכנו, היום אנחנו מוזמנים לבדוק את מידת ההוד בחיינו.

כשאנחנו מולכים בעולמנו אנחנו פועלים ממקום המכבד את עצמנו ואת הסובבים אותנו, מתוך הכרה מלאה במקומנו בעולם, הכרה מתוך ענווה, מתוך תודה.

כשאנו פועלים כך, אנו משדרים החוצה את היופי הפנימי שהתברכנו בו, מקרינים סביבינו את ההוד והתפארת שלנו.

היום אני מוזמנת להיות בהכרה להוד האישי שלי, למתנות שהתברכתי בהן, לחוש ביופיי הפנימי ולשתף בו את כל סובבי.


22/05 יום שישי, ארבעים ושמונה יום לעומר- יסוד שבמלכות

עוד יום אחד נשאר לנו לספירת העומר, עוד יום אחד עד להשלמת התהליך של ההתחדשות הפנימית לקראת חג מתן תורה והיום אנחנו בחיבור של יסוד ומלכות, אמת וענווה, שמיים וארץ.

ספירת יסוד המחברת את כל הספירות- המידות לספירת מלכות המכילה והמקבלת, מעבירה את כל הטוב השמיימי, אל החיים שלנו כאן ועכשיו.

חיבור של ספירת יסוד למלכות מזכיר לנו שהאלוהי טמון בתוכנו. הוא לא נמצא בין דפי הסידור או אצל הרבנים הראשיים, הוא קיים בחיינו ובתוכנו יום יום, שעה שעה,

"כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו".

היום אני מוזמנת להוציא אל הפועל את האלוהי שבחיי. ע"י הקשרים שבחיי, החיבורים שבתוכי, אני יכולה להנכיח את נפלאות הבריאה במציאות חיי.


23/05 ארבעים ותשעה יום לעומר- מלכות שבמלכות. זהו, הגענו לסוף הספירה, 49 ימים חלפו מפסח, מיציאת מצריים והגענו לחיבור הסופי, חיבור של מלכות עם מלכות. זה הזמן שכל מרכיבי הנפש מחוברים, כל הכוחות, כל החלקים מחוברים בטוב שבהם. הנפש חזקה יותר וגם אנחנו כעם מוזמנים להתחבר זה לזה בלב אחד ומקום חזק ויציב. קבלת כל המידות אותן עברנו: החסד והגבורה, התפארת, הנצח וההוד, היסוד, בונה לנו מקום חדש, מקום יציב. מצד אחד מקום בנוי ומצד שני, כלי ריק. בשבת הזאת, ביום האחרון לעומר, אני מוזמנת להיות נוכחת בעולם בנוכחות חזקה וקיימת ולאפשר לעצמי למלא את הכלי הנקי, הריק מהמיותרים שנשרו במהלך המסע, בכל השפע שיגיע אלי. מהמלכות האלוהית אל המלכות הפרטית.

"לְךָ יְהוָה הַגְּדֻלָּה וְהַגְּבוּרָה וְהַתִּפְאֶרֶת וְהַנֵּצַח וְהַהוֹד כִּי כֹל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ לְךָ יְהוָה הַמַּמְלָכָה וְהַמִּתְנַשֵּׂא לְכֹל לְרֹאשׁ"

שבת שלום חג שמח.


24/05

ספירת העומר- סוף המסע

השנה, בפעם הראשונה, ציינתי את ספירת העומר. השנה בפעם הראשונה עצרתי לחשוב: מהי הדרך שלי מעבדות אל מתן תורה? מה קורה במרכיבי הנפש שלי? האם אני מוכנה לחיבור מחדש עם התורה שלי? לקבל את הדיברות שלי? האם אני מספיק נקייה, מספיק פתוחה כדי לראות את הקולות, את הלפידים, את קול השופר וההר העשן? השנה יצאתי למסע. מדי יום במשך שבעת השבועות, התבוננתי על עצמי בעזרת שבע הספירות: מהי מידת החסד שבי?מה עם מידת הגבורה? האם יש תפארת בחיי? האם יש מקום לנצח? להוד? כמה חזקה היא מידת היסוד ומה מקום המלכות בחיי?

היה זה מסע מרתק, עדין ועמוק, הדרגתי ומפורט, מלטש וממרק. בעזרתו נפרדתי מאחיזות מיותרות, שחררתי מקומות חסומים, פרמתי רצונות אשליתיים. דברים התבהרו, דברים צפו ועלו, דברים השתחררו, דברים נרגעו. היום אני מכירה את עצמי עוד יותר טוב, מחוברת אל עצמי קצת יותר מקרוב, קלה עם עצמי יותר. אני שמחה על המסע, מתרגשת מסיומו, מבינה שהוא מסתיים בדיוק בנקודת ההתחלה של המשך החיים שלי עם כל ההפתעות שהם מביאים. תודה על שהלכתם איתי את הדרך הזאת, על שהתחברתם בדרככם, על ששיתפתם בחוויות. מאחלת לכולנו חג יפה ונהדר, מלא בהוד ובתפארת, בחסד ובגבורה, עם חיבור ליסודות ומלכות לנצח נצחים.20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"וְכָל-זֶה, אֵינֶנּוּ שָוֶה לִי"

בקריאת המגילה נהוג להרעיש בכל פעם שמוזכר המן הרשע, כדי לא לאפשר לו להישמע יותר, אך לפעמים כדאי להקשיב לו, להמן, כי הוא יכול ללמד אותנו על החלקים ה"המניים" שבתוכנו. מי הוא המן? אדם המבקש כבוד, שרוצה לה

Comments


bottom of page