top of page

ספירת העומר שלי

עודכן: 3 ביולי 2021

12/04 היום הוא השבוע השני לספירת העומר, שבוע הגבורה.

ספירת הגבורה מתאפיינת בתחושת צדק גבוהה, בקורתיות, יראה, שליטה עצמית והצבת גבולות.

היום, היום השמיני הוא יום חסד שבגבורה.

חסד וגבורה, שפע וגבולות, דבר והיפוכו.

היום אני לומדת איך לעמוד על שלי, להיות מכוונת לאמת ולצדק ולהגדיר את גבולותיי מתוך אהבה, נתינה ושפע.

שפע של אהבה לעצמי, שפע של נתינה למקומי, שפע של קבלה עצמית.

כך אוכל לדייק ולחייך, להישאר ולקבל, להיות ברורה וגם נחמדה.


13/04 היום, יום תשיעי לספירה הוא גבורה שבגבורה

היום הוא היום שבו אני מוזמנת להשתמש ביכולת הגבורה שבי: היכולת המגבילה, המבקרת, הצודקת כדי לבדוק את הגבורה עצמה-

להגביל את הביקורת, להציב גבול לשליטה, להעמיד מידה לתחושת הצדק,

היום אני מוזמנת לשים גבול למגבלות-

ומה יבוא במקומן?

יש לי יום שלם לגלות


14/04 היום יום עשירי לספירה הוא יום תפארת שבגבורה

תפארת מאזנת בין מידת החסד ומידת הגבורה, תפארת היא מידת הרחמים.

כשתפארת פוגשת את הגבורה שבי היא עוזרת למתן את ההגבלה והצמצום, היא מאפשרת גמישות, מאפשרת רכות, מאפשרת נתינה במידתה, מאפשרת התרחבות הגבולות.

היום אני מוזמנת להכניס את מידת הרחמים אל תוך הגבולות שלי, להכניס חמלה לתוך הביקורת, להרחיב את הגבולות המצומצמים, לפרוש את ענפי הנתינה עוד קצת.

היום אני מוזמנת להיות ברורה וגם מאפשרת.


15/04 היום יום אחד עשר לספירה, הוא נצח שבגבורה

ספירת נצח מגלמת בתוכה את הנצחון והנצחיות. היא עוזרת להציב מטרות רחוקות ולהשיג אותן באופן עקבי, תוך התגברות על מכשולים, לא מתוך פזיזות, מהירות ויהירות.

כשנצח פוגשת גבורה היא מאפשרת למידות הגבורה (הצמצום, ההגבלה, השליטה) לעזור בהגעה למטרה.

היום אני מוזמנת לבדוק את עצמי, כיצד אני יכולה להשתמש בביקורת, בהצבת הגבולות וביכולת השליטה שבי בצורה יעילה עקבית ומקדמת כדי לעזור לי להתגבר על המכשולים בדרכי אל יעודי.

היום אפגוש את התכונות האלה שבי בצד היעיל והבונה שבהם. היום הביקורת תהיה בקורת בונה, הצמצום יהיה צמצום מכוון המונע התפזרות, והשליטה תוביל אותי בדרך הנכונה.


16/04 היום יום הזכרון לשואה ולגבורה, הוא היום השניים עשר לספירה,

הוד שבגבורה

ספירת הוד מזכירה לנו להודות על היש הקיים, לגלות צניעות וענווה מתוך הכרת מקומנו בעולם, מתוך הכרת גדלותו של היקום שלנו.

כשספירת הוד מצטרפת לספירת גבורה היא מכוונת את מידות הגבורה (שיפוטיות, ביקורת, הוכחה, מידת הדין) להיות צנועות, מכוונות להבנה שתפיסת עולמו והבנתו של האדם שווים לאלה של הזולת, שאין מקום להתנשאות ויוהרה.

הוד שבגבורה מזכירה לנו שמעשי גבורה אמיתיים הם אלה שנעשים בצנעה, לשם שמיים ולא למען כבוד וגאווה.

ביום הזכרון לשואה ולגבורה, הוד שבגבורה מזכיר לי את מעשי הגבורה שנעשו בזמן השואה

ע"י יהודים וע"י נוצרים. מעשה גבורה כזה הוא החבאת יהודי הולנד ע"י ההולנדים המתנגדים לנאצים.

אצל משפחה כזו, משפחת דרנט, מצאה משפחתו של אבי מסתור במשך שלוש שנים.

משפחת דרנט (הורים ושתי בנות) החביאו 13 יהודים בחדר אחד, בסודיות גמורה, כנגד קול ההגיון, והעמידה את חייהם בסכנה יומיומית במשך שלוש שנים.

הזוג דרנט הם חסידי אומות עולם.

משפחת דה-לוי ניצלה בזכותם. המשפחה השתקמה וענף אחד שלה החי בארץ מונה היום יותר מ-100 בני משפחה.

היום אני עומדת בהרכנת ראש ובהכנעה מלאה מול הגיבורים האלה, מודה מכל ליבי ובמשך כל חיי להולנדים הגיבורים שהצילו ולבני המשפחה שלי שנלחמו על חייהם- חיינו.


17/04 היום יום שלושה עשר לספירה, הוא יסוד שבגבורה.

ספירת יסוד מייצגת את המעבר מהרעיון למעשה. היא מקבלת לתוכה את השפע מכל שאר הספירות ומעבירה אותו בקשר ישיר לספירת מלכות, ספירת המציאות. ספירת יסוד אחראית על יצירת החיים.

כאשר יסוד מצטרפת לגבורה היא מאפשרת לגבורה להוסיף נתינה, שמחה ואהבה לחיים.

היא מאפשרת להפוך את השליטה לשליטה על הכעס:שמחה, את ההגבלה להגבלת הדרישה: קבלה, את הדחייה לדחיית הגאווה: פתיחות.

בעזרת ספירת יסוד, הגבורה מחברת בין האנשים לעשיה משותפת וטובה על בסיס איתן וחזק.

"היום נעשה משהו בלתי נשכח/ שישאיר זכרון של שמחה מבורך

היום אשלח יד ללטף את ראשך/ היום אגרום לך סוף סוף לחייך"


18/04 שבת, ארבעה עשר יום שהם שני שבועות לעומר. מלכות שבגבורה. בשבת מסתיימת לה ספירת גבורה, היא מסתיימת ביום שמכיל את כל הימים, בספירה שמכילה את כל הספירות, ספירת מלכות. ספירת מלכות היא כלי לקליטת הניתן מכל הספירות כולן והעברתו לעולם הגשמי: למחשבה, לדיבור ולמעשה. אין לה משלה דבר, כמו שבת- בה לא נברא דבר. מלכות מייצגת את מידת הענווה, הצניעות וההקשבה. כשהיא פוגשת את ספירת גבורה היא מאפשרת לי להיות פעילה ונוכחת בעולם כמלכה עוצמתית וקשובה. קשובה לאחרים, פועלת למען הזולת, דורשת את טובת האחר. מלכות שבגבורה היא פעולה מדויקת, המחוברת לעליונים ולתחתונים, לקול שמגיע מלמעלה ולקול שמגיע מלמטה. חיבור מושלם בין שמים וארץ. מזמינה אותי לעשיה במידה, למנוחה במידה, להיות בת מלך.

ידיד נפש, אב הרחמן משוך עבדך אל רצונך.

19/04 היום מתחיל השבוע השלישי לספירת העומר הוא שבוע תפארת.

ספירת תפארת מאחדת ומאזנת את האהבה השופעת של חסד ואת המשמעת המצמצמת של גבורה.

ספירת תפארת היא ספירת החמלה והרחמים המאחדת את כל הספירות בהרמוניה.

היום החמישה עשר לעומר הוא יום החסד שבתפארת.

היום מזמין אותי להרחיב את מידת האהבה שלי, לחמול על השני מתוך הזדהות ואכפתיות, להעניק לזולת מתוך מידת השפע העומדת לרשותי ומתוך מאור פנים.

היום אני מוזמנת לגלות את הנתינה החומלת והמבינה.


20/04 היום הששה עשר לעומר, ראש חודש אייר, הוא יום

גבורה שבתפארת.

היום מצטרפת הגבורה לספירת תפארת המפארת, תפארת ההרמונית המלמדת אותנו את מידת הרחמים.

ספירת גבורה מאפשרת לי להיות במידתי, להפעיל שיקול דעת במידת החמלה שלי, להישאר על מקומי ללא הפרזה בנתינה לאחר וללא החסרה מעצמי.

החיבור של ספירת גבורה לתפארת מאפשר לי להתחיל את החודש החדש כשאני משתמשת בכל יכולותיי בצורה מידתית, פועלת במידת הרחמים הראויה וניצבת איתנה וגמישה בפני הפונים אלי.


21/04 היום השבעה עשר לעומר, תפארת שבתפארת.

היום אנחנו ביום שכולו הרמוניה, יופי פנימי המשתקף ביופי חיצוני, יום ללא מלחמות: לא חיצוניות ולא פנימיות.

היום אני מוזמנת לחמול על עצמי ולקבל את עצמי באופן מלא וכך גם את הזולת.

היום אין צורך באישור חיצוני, אין ספק בזכותי להיות,

היום, לפחות, אני שמחה שאני מי שאני.


22/04 היום השמונה עשר (ח"י) לעומר, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל,

נצח שבתפארת.

ספירת נצח שמלווה אותנו היום היא הספירה שמחוברת לכוח וליכולת התגברות על מכשולים. היא הספירה שעוזרת לנו לנצח את הספקות, את הקשיים, את חוסר הבטחון והפחד.

כשספירת נצח מצטרפת לספירת תפארת היא מובילה אותנו להצלחה בעשיה חיובית, הצלחה בקבלה הדדית, הצלחה בחיבור הרמוני עם הסביבה.

ביום הזכרון הזה, נצח שבתפארת עוזרת לנו לזכור את הכוח שבחיים, את המטרה לשמה הגענו לכאן, את היכולת שלנו להמשיך ולבנות את המדינה שלנו.

היום אנחנו זוכרים, שביחד אנחנו יכולים.


23/04 היום התשעה עשר לעומר - היום התשעה עשר לעומר

יום העצמאות- הוד שבתפארת.

ספירת הוד שמצטרפת היום לספירת תפארת, מלמדת אותנו את מידת הענווה, הצניעות וההודיה על מה שיש. על האפשרות לאהוב, לתת, לעזור, לגלות רחמים.

ביום העצמאות של מדינת ישראל אנחנו מוזמנים יותר מתמיד לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך". מוזמנים לגלות את מידת הכבוד והרחמים כלפי הזולת בדיוק כפי שאנחנו מגלים כלפי עצמנו.

ביום העצמאות הזה אני מודה על קיומה של המדינה שלי, שמחה בקיומם של יותר משמונה מליון אזרחיה ומתפללת לשלום פנימי וחיצוני.


24/04 היום עשרים יום לעומר, יסוד שבתפארת.

ספירת יסוד מקשרת את המגיע מכל הספירות אל ספירת מלכות המקבלת. היא מלמדת אותנו על חיבור טוב ומאוזן המכיל את כל מה שקשר טוב צריך: אהבה, גבול, רחמים, התמדה וענווה.

על מנת שמלכות תוכל לקבל את כל מה שיסוד מעבירה אליה צריך להיות בינהם חיבור טוב, קשר אמיתי והתקשרות אמיצה.

היום אני מוזמנת לשים לב לקשרים שבחיי. לרצון, להתמדה, לרגש שאני נותנת כדי ליצור קשר חזק יציב ומתמשך.

היום אני מוזמנת להפוך את הקשרים שבחיי לתפארת: קשרים מאוזנים עם נתינה וקבלה של שמחה ואהבה.


25/04 היום יום שבת עשרים ואחד יום לעומר

מלכות שבתפארת. ספירת תפארת המחברת הפכים (חסד וגבורה), המשפיעה רחמים ומחוברת לאמת, פוגשת היום את ספירת מלכות. מלכות, אין לה מעצמה מאום והיא מהווה כלי קיבול לכל השפע המגיע אליה.

מתוך כך היום אני מוזמנת להיות בעצמי כלי קיבול: לבטל בתוכי חסימות, התנגדויות ומאבקים, ולפנות מקום לאהבה, למידת הרחמים והכבוד, ולתפארת הבריאה כולה.

"ה' אחד ושמו אחד

לשם לתפארת ולתהילה.

לכה דודי לקראת כלה

פני שבת נקבלה"


26/04 שבוע רביעי לעומר- ספירת נצח

ספירת נצח מביאה איתה את האמת המנצחת, האמת הניצחית, הדבר שקיים בעולם ובנו ונותן לנו בטחון וכוח להמשיך הלאה, להתקדם לקראת מטרות נשגבות, תוך נחישות והתגברות על הקשיים שבדרך.

היום יום ראשון, עשרים ושניים יום לעומר- חסד שבנצח.

היום ספירת השפע והאהבה מצטרפת לספירת הבטחון והנחישות, והתוצאה:

היום אני מוזמנת לבדוק כמה אהבה יש בדרך שלי? האם אני מתקדמת מתוך צורך אוטומטי או שיש בדרכי אהבה והנאה ושמחה?

האם בדרך אני נוהגת בנועם, ברכות ובנתינה או שדרכי היא דרך של נוקשות וכוחניות?

היום, כשהשבוע מתחיל אני בוחרת להתחזק מהחסדים שבחיי וזוכרת, יש לי אהבה והיא תנצח.


27/04 היום עשרים ושלושה יום בעומר- גבורה שבנצח.

היום, ביום השני לשבוע נצח, שעיקרו התמדה, קביעות, עמידה בנסיון והתקדמות אל עבר היעדים שהנצחנו, מצטרפת ספירת גבורה. הספירה המארגנת, המווסתת, הבוחנת, השולטת.

היום אני מוזמנת לצאת אל הדרך בצורה שקולה, בוחנת. לשקול את מילותיי, לשקול את מעשיי, לווסת את פעולותיי לעבר מקום יעיל, טוב ומקדם ולא להיסחף למקום מזיק ומחליש.


28/04 היום העשרים וארבעה לעומר- תפארת שבנצח

היום מצטרפת לדרך אל עבר המטרה ספירת תפארת, ספירת הרחמים והחמלה.

היום, כשאני יוצאת לדרך, רוצה להגיע ליעדיי ולהשיג מטרותי, אני מוזמנת לשים לב גם למקומו של השני, להיות סבלנית כלפיו, לכבד אותו כמו שאני רוצה שיכבד אותי, היום אני מוזמנת לשים לב לסובבים אותי ולראות בהם שותפים לדרך ולא מכשול.

היום אני זוכרת שנתינה לשני היא גם נתינה לעצמי ושיחד הרבה יותר קל לנצח.


29/04 היום העשרים וחמישה לעומר- נצח שבנצח.

היום מידת ההתמדה, הקביעות והנחישות שלנו כפולה ומכופלת.

היום יש לי הזדמנות לבנות בתוכי מידה מנצחת, מידה של רצון: רצון להתקדמות, רצון להתמדה, רצון להצלחה.

מכיוון שאין דבר העומד בפני הרצון, אני מוזמנת היום לבדוק את הרצון שלי, לכוון אותו לעשיה טובה, לחיבור למהותי, לטוב לקיומי.


30/04 היום העשרים ושישה לעומר- הוד שבנצח

ספירת הוד וספירת נצח משולות לרגל שמאל ורגל ימין, הרגליים הנושאות אותי בדרכי אל עבר מטרותיי, לקראת הצלחותיי.

כדי להגיע צריך את שתיהן: את נצח המתמידה והמחזקת ואת הוד הענווה והצנועה.

השילוב של הוד עם נצח מזכיר לי שהשגיי, הצלחותיי, חוכמתי ויכולותיי הן מתנות שקיבלתי. לא בכוחי ועוצם ידי הגעתי אלא בזכות חסדים גדולים שנעשו עימי, המסייעים לי להגיע ליעודי.

היום אני מוזמנת להכיר תודה על החסדים שקיבלתי, על ההישגים שהשגתי ולזכור שלא הכל בידיי, לא הכל בשליטתי.

היום אני ממשיכה קדימה מתוך מחויבות פנימית והכנעה חיצונית.


01/05 היום יום שישי, העשרים ושבעה לעומר- יסוד שבנצח

אל ספירת נצח- ספירת הקביעות, ההתמדה והיציבות מצטרפת היום ספירת יסוד. ספירת ההתקשרות, חיבור אמיתי בין עולם הרוח לעולם העשייה.

ספירת יסוד מביאה איתה את היכולת לקשר טוב ואמיתי בין בני אדם, קשר שמהווה את היסוד להצלחה, הן בעולם האישי והן בעולם המקצועי.

רק על בסיס קשר טוב ואמיתי, קשר ממושך וקבוע ניתן לבנות אמון, מחוייבות, וחיבור מוצלח שיאפשר קבלה ונתינה הדדית.

היום אני מוזמנת להתבונן על הדרך אל המטרות שלי (האישיות, המקצועית, החברתיות): מה מידת ההתקשרות שלי לאנשים שאיתי, שלצידי, שקשורים אלי ולמטרותיי? האם אני מחוייבת אליהם? האם אני משקיעה בקשרים שלי איתם באמת? הם אני מבינה את חשיבותם בחיי?

היום אני מוזמנת לחזק את הקשרים האלה כדי להתקדם אל הנצחון.


02/05 היום עשרים ושמונה יום לעומר, שבת

מלכות שבנצח.

הגענו ליום האחרון בשבוע של ספירת נצח, היום בו מצטרפת ספירת מלכות: הספירה הכוללת הכל ומביאה הכל לידי ביטוי.

ביום שבת זה אני מוזמנת להינות מפירות עבודתי של השבוע שחלף, להשתמש בכל הכישורים שספירת נצח גילתה שיש לי, להגיע כמנצחת אל המנוחה.

"למנצח שיר מזמור, הריעו לה' כל הארץ"


03/05 היום העשרים ותשעה לעומר, אנו מתחילים את שבוע ספירת הוד.

ספירת הוד היא ספירת ההודיה על היש, הודאה על יופיו של העולם, ספירת הענווה, הצניעות וההשתקפות.

בשבוע של ספירת הוד אני מוזמנת לראות את כל היופי, העוצמה והרושם שיש בעולם מסביבי, אני מוזמנת גם לראות את ההוד שבי ולהקרינו החוצה: בשמחה, בחיוך, בסבר פנים לאחרים. אני מוזמנת להיזכר שכל היופי הזה מקורו לא בי ובמעשיי, יש משהו/ מישהו גבוה יותר שנתן נותן ויתן.

יום ראשון הוא החסד שבהוד.

היום בו אני מוזמנת לגלות את האהבה שבעולמי, את השפע שבו, ולגלות בתוכי אהבה של צניעות, שמחה מתוך ענווה. כמה טוב לחיות בעולם הזה! כמה טוב להיות יכולה להיות!


04/05 היום שלושים יום לעומר- גבורה שבהוד.

היום ספירת הגבורה המנתחת, המגבילה, השופטת, מצטרפת לספירת הוד, המודה, הצנועה, המקבלת.

אחרי שאתמול הודיתי על חסדיי היום הוא הזמן להודות על חולשותיי. לראות את כשלונותיי, את המקומות בהם אני חלשה. לא מתוך ביקורת אלא מתוך יושר לב.

היום אני מוזמנת להתגבר על יצר הגאווה והרצון למושלמות ולהיות אמיתית. לא שיפוטית ולא בכיינית. אמיתית.


05/05 היום שלושים ואחת יום לעומר- תפארת שבהוד.

השבוע אנחנו בספירת הוד: בודקים את מידת הענווה וההכנעה שבנו, את מידת ההודיה, את המקום שאנו לוקחים בעולם.

היום מצטרפת ספירת תפארת, הספירה שמביאה להרמוניה, לאיזון.

היום אני מוזמנת לבדוק את מידת הענווה שלי: האם היא מופרזת? האם אני מבטלת את עצמי בפני אחרים? האם היא בהחסרה? האם אני חושבת שהצדק תמיד ראיתי? האם אני כל כך בהודייה ובהכנעה עד שמגיעה לחוסר אונים?

כשאני נמצאת במידת הודיה וענווה מאוזנות, אני נמצאת בדיוק במקומי. חיה עם עצמי בשלום, חיה עם האחרים בשלום, פועלת בעולם מתוך רצון מדויק לקירבה ולנתינה.


06/05 היום שלושים ושניים יום לעומר-ל"ב בעומר

נצח שבהוד.

היום אנחנו מתחברים ללב, הלב המרגיש, הרגיש, המתרגש. הלב שנפעם מהוד העולם, הלב שמתמלא מטובו של העולם ושגם, לפעמים, נבהל מעוצמתו של העולם.

היום מצטרפת אלינו ספירת נצח, לחזק את הלב.

להזכיר לנו שלב ענוו אינו לב מפחד, לב צנוע אינו לב סגור והכרה בגדולתו של היקום והעומד בראשו אינה מונעת ממני לקום ולהתהלך בארץ, לעשות את מעשיי למלא את יעודי.

היום אני מוזמנת להתחבר לטוב הלב שלי, לכוחו, ליכולתו ולצאת לדרך בשמחה, בענווה ובבטחון.


07/05 היום שלושים ושלושה ל"ג בעומר- הוד שבהוד

היום הוא היום בו אנו פוגשים את ההכנעה שבהכנעה, את התודה שבתודה, את המקום הנקי והמקבל והמודה בכל עוצמתו.

היום אני מוזמנת להשתחרר מכל המעיק על הנפש, להיות בביטול מוחלט של הדעות, ההתעקשויות, הגאוות. היום יש לי הזדמנות לראות מה קורה כשאני ענווה לשם הענווה.